സപ്ലൈകോ ക്രിസ്‌മസ്‌ വിപണി 21 മുതൽ ആരംഭിക്കും.


കോട്ടയം: വിലക്കുറവിൽ സാധനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള സപ്ലൈകോ ക്രിസ്‌മസ്‌ വിപണി 21ന്‌ ആരംഭിക്കും. തിരുവനന്തപുരം പുത്തരിക്കണ്ടത്താണ്‌ സംസ്ഥാനതല ഉദ്‌ഘാടനം. 13 ഇന സബ്‌സിഡി സാധനങ്ങളുംക്രിസ്‌മസ്‌ വിപണികളിൽ ലഭിക്കും. തിരുവനന്തപുരത്തിന്‌ പുറമേ കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, എറണാകുളം, തൃശൂർ ജില്ലാ ക്രിസ്‌മസ്‌ വിപണികളുമുണ്ടാകും. 1600 ഓളം ഔട്ട്‌ലറ്റുകളിലും വിൽപ്പനയുണ്ടാകും. സാധനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാനുള്ള ടെൻഡർ നടപടി ശനിയാഴ്‌ച പൂർത്തിയായി. ജില്ലാ ക്രിസ്‌മസ്‌ വിപണികളിൽ ഹോർട്ടികോർപ്പിന്റെയും മിൽമയുടെയും സ്‌റ്റാളുകളുമുണ്ടാകും. ഓണച്ചന്തകൾക്കു സമാനമായി സബ്‌സിഡി ഇതര സാധനങ്ങൾക്ക്‌ ഓഫറുകൾ നൽകാനും ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്‌.  30ന്‌ ക്രിസ്‌മസ്‌ വിപണികൾ അവസാനിക്കും.