ഏറ്റുമാനൂരിൽ നാളെ പ്രാദേശിക അവധി.


ഏറ്റുമാനൂർ: ഏറ്റുമാനൂർ ശ്രീ മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉത്സവ ആറാട്ടു ദിവസമായ മാർച്ച് രണ്ടിന് വ്യാഴാഴ്ച ഏറ്റുമാനൂരിൽ ജില്ലാ കളക്ടർ പ്രാദേശിക അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഏറ്റുമാനൂർ നഗരസഭ പരിധിയിലെ സർക്കാർ ഓഫീസുകൾക്കും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും പ്രാദേശികാവധി ബാധകമായിരിക്കുമെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ ഡോ. പി. കെ ജയശ്രീ അറിയിച്ചു. മുൻ നിശ്ചയിച്ച പരീക്ഷകൾക്കും പൊതുപരിപാടികൾക്കും ഉത്തരവ് ബാധകമല്ല.