വിഷുക്കണി ദർശനത്തിനൊരുങ്ങി സന്നിധാനം.


ശബരിമല:  വിഷു ദർശനത്തിനായി സന്നിധാനത്തേക്ക് ഭക്തരുടെ പ്രവാഹം. മേടം ഒന്നായ നാളെയാണ് വിഷുക്കണി ദർശനം. പുലരിയിൽ അയ്യപ്പനെ കണി കണ്ടുതൊഴുത് ശ്രീകോവിലിൽ നിന്നു വിഷു കൈനീട്ടം വാങ്ങാനായി നാടിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിൽനിന്ന് തീർഥാടകരെത്തുന്നുണ്ട്. ഇന്നു രാത്രി മേൽശാന്തിയും കീഴ്ശാന്തിയും ചേർന്നു വിഷുക്കണി ഒരുക്കി നട അടയ്ക്കും. നാളെ പുലർച്ചെ 3ന് നട തുറന്ന് ആദ്യം അയ്യപ്പനെ കണി കാണിക്കും പിന്നെ ഭക്തരെയും. മേൽശാന്തിയും ചേർന്ന് ഭക്തർക്ക് വിഷുക്കൈനീട്ടം നൽകും.