കോട്ടയത്ത് ഇന്നും ഉയർന്ന താപനില മുന്നറിയിപ്പ്! ഇടവിട്ടുള്ള മഴയിലും ശമിക്കാത്ത ചൂട്, ഇന്നും ജില്ലയിൽ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത.


കോട്ടയം: കോട്ടയത്ത് ഇന്നും ഉയർന്ന താപനില മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം. പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ഉയർന്ന താപനില 39°C വരെയും  തൃശൂർ, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ ജില്ലകളിൽ ഉയർന്ന താപനില 38°C വരെയും കൊല്ലം,ആലപ്പുഴ, പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, എറണാകുളം, കാസറഗോഡ് ജില്ലകളിൽ 37°C വരെയും, മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ഉയർന്ന താപനില 36°C വരെയും (സാധാരണയെക്കാൾ 2 - 4 °C കൂടുതൽ) ഉയരാൻ സാധ്യതയെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. ഉയർന്ന താപനിലയും ഈർപ്പമുള്ള വായുവും കാരണം ഈ ജില്ലകളിൽ മലയോര മേഖലകളിലൊഴികെ ചൂടും അസ്വസ്ഥതയുമുള്ള കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. ഇടവിട്ടുള്ള മഴ ജില്ലയിൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ചൂടിനെ ശമിപ്പിക്കാൻ മഴക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല. ജില്ലയിൽ ഇന്നും നേരിയ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.