സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും മഴ ശക്തമാകുന്നു: ജില്ലയുടെ മലയോര മേഖലകളിലുൾപ്പടെ രാവിലെ മുതൽ ഇടവിടാതെ മഴ.


കോട്ടയം: സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും മഴ ശക്തമാകുന്നു. കോട്ടയം ജില്ലയുടെ മലയോര മേഖലകളിലുൾപ്പടെ ഇന്ന് രാവിലെ ആരംഭിച്ച മഴ ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്. അതിശക്തമായ മഴ തുടർച്ചയായി പെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലും ഇടവിടാതെയുള്ള മഴയാണ് ജില്ലയിൽ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.

 

 ഒറ്റപ്പെട്ട കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യത കണക്കിലെടുത്തു കോട്ടയം ജില്ലയിൽകേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് ഇന്ന് യെല്ലോ അലേർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. അടുത്ത 3 മണിക്കൂറിൽ കേരളത്തിലെ തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ,  കോട്ടയം,  ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശൂർ, പാലക്കാട് ജില്ലകളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ മിതമായ മഴയ്ക്കും മറ്റെല്ലാ ജില്ലകളിലും ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ നേരിയ മഴയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ മഴ തുടരാനാണ് സാധ്യത.