ഇന്ന് ഉത്രാടം, ഓണത്തിരക്കിൽ വിപണികൾ, തിരുവോണത്തിനായി നാടും നഗരവും ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു.


കോട്ടയം: തിരുവോണത്തലേന്നു ഓണ ഒരുക്കത്തിനായുള്ള സാധന സാമഗ്രികൾക്കുള്ള ഉത്രാടപ്പാച്ചിലിനൊരുങ്ങി മലയാളികളും ഒപ്പം വിപണിയും. ജില്ലയിലെ വിപണികളിൽ ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ ഉണർവ് അനുഭവപ്പെട്ടു തുടങ്ങി. പച്ചക്കറി,പലവ്യഞ്ജന കടകൾ പ്രത്യേക ഓണ സ്റ്റാളുകൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജില്ലയിലെ മാർക്കറ്റുകളിലും ഇന്നലെ മുതൽ തിരക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു തുടങ്ങി. തുണിക്കടകളിലും കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസമായി ഓണക്കോടിയെടുക്കുന്നവരുടെ തിരക്കായി തുടങ്ങി. പച്ചക്കറികളിൽ വിവിധ സാധനങ്ങൾക്ക് വില വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിവിധ സംഘടനകളുടെയും സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും സഹകരണ ബാങ്കുകളുടെയും കുടുബശ്രീയുടെയും ഓണച്ചന്തകൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉപ്പേരി വ്യാപാര കേന്ദ്രങ്ങളും ജില്ലയുടെ വിവിധ മേഖലകളിൽ സജീവമാണ്. ബേക്കറികളിലും കേറ്ററിംഗ് യൂണിറ്റുകളിലും പായസം മേളയും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജില്ലയിലെ വിവിധ ഹോട്ടലുകളിലും റെസ്റ്റോറന്റുകളിലും തിരുവോണ നാളിൽ തിരുവോണ സദ്യ ഓൺലൈൻ ബുക്കിങ്ങിലൂടെ പാഴ്സലിലൂടെ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനവും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓണാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി വിവിധ മേഖലകളിൽ വിവിധ സംഘടനകളുടെയും ക്ലബ്ബ്കളുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ ഓണാഘോഷ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.