കോട്ടയം സ്വദേശിനിക്ക് അമേരിക്കയിലെ അലബാമ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അഞ്ചു വർഷത്തെ ഗവേഷണത്തിന് 1.75 കോടി രൂപയുടെ സ്കോളർഷിപ്പ്!


കോട്ടയം: കോട്ടയം സ്വദേശിനിക്ക് അമേരിക്കയിലെ അലബാമ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അഞ്ചു വർഷത്തെ ഗവേഷണത്തിന് 1.75 കോടി രൂപയുടെ സ്കോളർഷിപ്പ്. അയ്മനം പരിപ്പ് മുട്ടേൽപീടികയിൽ റിട്ട. പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ എം.ജെ. ബാബുവിന്റേയും എസ്എൻ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡി. അനിലാകുമാരിയുടെയും മകളായ പാർവതി ബാബുവിനാണ് സ്കോളർഷിപ്പ് ലഭിച്ചത്. ആൻ്റി ക്യാൻസർ ഡ്രഗ്സ് എന്ന വിഷയത്തിൽ അമേരിക്കൻ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹെൽത്ത് ആണ് സ്കോളർഷിപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അഞ്ചു വർഷത്തെ ഗവേഷണ പഠനങ്ങൾക്കായി 1.75 കോടി രൂപയുടെ സ്കോളർഷിപ്പ് ആണ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. പാർവതി മദ്രാസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാമ്പസിൽ നിന്ന് എംഎസ്സി കെമിസ്ട്രി പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നു. അശ്വതിയാണ് പാർവതിയുടെ സഹോദരി.