നാടൻ കോഴിമുട്ടകൾ വൻ വിലക്കുറവിൽ; വാങ്ങാം എന്റെ കേരളം പ്രദർശന മേളയിൽ നിന്ന്.

കോട്ടയം: എന്റെ കേരളം പ്രദർശന വിപണന മേളയിലെ മണർകാട് കോഴി വളർത്തൽ കേന്ദ്രത്തിന്റെ സ്റ്റാളിൽ തിരക്കേറുന്നു. കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളും നാടൻ മുട്ടയും വാങ്ങാൻ നിരവധി പേരാണ് ഇവിടെ എത്തുന്നത്. ഗ്രാമശ്രീ, കാവേരി ഇനത്തിൽപെട്ട സങ്കരയിനം കോഴികളാണ് വിൽപനയ്ക്കുള്ളത്. പൊതുജനങ്ങൾക്കും നഴ്‌സറികളിലേയ്ക്കും കുറഞ്ഞ രൂപ നിരക്കിലാണ്  കോഴികൾ  നൽകുന്നത്. 

ഒരു ദിവസം പ്രായമായ പൂവൻ കോഴിക്കുഞ്ഞിന് അഞ്ചു രൂപയും പിടക്കോഴികുഞ്ഞിന് 25 രൂപയുമാണ് വില.  അഞ്ചു രൂപ നിരക്കിൽ കോഴി മുട്ടയും രണ്ട് കിലോയ്ക്ക് 10 രൂപ എന്ന നിലയിൽ കോഴി വളവും ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കും. സർക്കാർ നിശ്ചയിക്കുന്ന വിലയിൽ ഇറച്ചി കോഴികളെയും ഇവിടെ നിന്ന് നൽകാറുണ്ട്. മണർകാട് കോഴി വളർത്തൽ കേന്ദ്രത്തിൽ വളർത്തുന്ന ഗ്രാമശ്രീ കോഴികൾ 20- 22 ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ മുട്ടയിടും. ഒരു വർഷം ഏകദേശം 180- 220 വരെ മുട്ട ഇവയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും. പൂവൻ കോഴികൾക്ക് 2.5 കിലോയും പെടക്കോഴികൾക്ക് മൂന്ന് കിലോയുമാകുമ്പോൾ ഇവയെ പുറത്തേക്ക് വിൽക്കും. 

അതേസമയം, 17- 19 ആഴ്ചകൾ ആകുമ്പോഴേയ്ക്കും കാവേരി കോഴികൾ മുട്ടയിട്ട് തുടങ്ങും. ഇവയിൽ നിന്ന് ഒരു വർഷം 220- 250 മുട്ടകൾ ലഭിക്കും. 45- 50 ഗ്രാം വരെയാണ് ഒരു മുട്ടയുടെ തൂക്കം. പെടക്കോഴികൾ ഒന്നര കിലോയാകുമ്പോഴും പൂവൻ 2.15 - 2.30 കിലോയാകുമ്പോഴേയ്ക്കും ഇറച്ചി കോഴികളായി വിൽക്കും. പുല്ലും കോഴിത്തീറ്റയുമാണ് ഇവയ്ക്ക് പ്രധാനമായും നൽകുന്നത്.  മുട്ട ഉത്പാദന വർധനവിനാണ് പുല്ല് നൽകുന്നത്. തിങ്കൾ, ബുധൻ, വെള്ളി ദിവസങ്ങളിൽ രാവിലെ 11.30 മുതലാണ് മണർകാട് കോഴി വളർത്തൽ കേന്ദ്രത്തിൽ മുട്ട വിതരണം. 

നേരത്തെ ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന മുൻഗണന ക്രമം അനുസരിച്ച് ചൊവ്വ, വെള്ളി ദിവസങ്ങളിൽ കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങളെയും വിൽക്കും. 2022- 23 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഫാമിന്റെ നേരിട്ടുള്ള വരുമാനം 82,79,224 രൂപയും മുട്ട വളർത്തലിലൂടെ 23,51,500 രൂപയുമാണ്.