ജൂൺ മാസത്തെ ഭക്ഷ്യ കിറ്റ് വിതരണം ആരംഭിച്ചു; ഭക്ഷ്യ പൊതുവിതരണ വകുപ്പ്.


തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ ജൂൺ മാസത്തെ ഭക്ഷ്യ കിറ്റ് വിതരണം ആരംഭിച്ചതായി ഭക്ഷ്യ പൊതുവിതരണ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. എല്ലാ വിഭാഗം റേഷൻ കാർഡിനും ജൂൺ മാസത്തെ കിറ്റ് വിതരണം ഇ-പോസ് മെഷീനിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നും വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.

അതാത് റേഷന്‍ കടകളിലെത്തുന്ന കിറ്റിന്റെ സ്റ്റോക്കിനനുസരിച്ച് ലഭിക്കുന്നതാണ്. മെയ് മാസത്തെ ഭക്ഷ്യ കിറ്റ് വിതരണം തുടരുന്നു.

ജൂൺ മാസ കിറ്റിലെ സാധനങ്ങൾ:  

ചെറുപയർ - 500 ഗ്രാം 

ഉഴുന്ന്‌ - 500 ഗ്രാം 

തുവരപ്പരിപ്പ്‌ - 250 ഗ്രാം 

കടല - 250 ഗ്രാം 

പഞ്ചസാര – 1 കിലോഗ്രാം

തേയില - 100 ഗ്രാം 

മുളക് പൊടി – 100 ഗ്രാം 

മഞ്ഞൾ പൊടി – 100 ഗ്രാം 

വെളിച്ചെണ്ണ - അര ലിറ്റർ 

ആട്ട - 1 കിലോഗ്രാം 

ഉപ്പ് – 1 കിലോഗ്രാം