റെയിൽവേ ഗേറ്റുകൾ അടച്ചിടും.


കോട്ടയം: വൈക്കം റോഡ് -കുറുപ്പുന്തറ സ്‌റ്റേഷനുകൾക്കിടയിലെ ലെവൽ ക്രോസിങ് ഗേറ്റ് നമ്പർ 21(കടുത്തുരുത്തി ഗേറ്റ്) അടിയന്തര അറ്റകുറ്റപണികൾക്കായി തിങ്കൾ(ഏപ്രിൽ 22) രാവിലെ 8 മുതൽ വൈകിട്ട് 6 വരെ അടച്ചിടുമെന്നു അഡീഷണൽ ജില്ലാ മജിസ്‌ട്രേറ്റ് അറിയിച്ചു.  വാഹനഗതാഗതം കുറുപ്പുന്തറ യാർഡിലെ ആർ.ഒ.ബി. വഴി തിരിച്ചുവിടും. കുറുപ്പുന്തറ റെയിൽവേ സ്‌റ്റേഷൻ യാർഡിലെ ലെവൽ ക്രോസിങ് ഗേറ്റ് ഗേറ്റ് നമ്പർ 22(കുറുപ്പുന്തറ യാർഡ് ഗേറ്റ്) അടിയന്തര അറ്റകുറ്റപണികൾക്കായി ചൊവ്വ(ഏപ്രിൽ 23) രാവിലെ 8 മുതൽ രാത്രി 8 വരെ അടച്ചിടുമെന്നു അഡീഷണൽ ജില്ലാ മജിസ്‌ട്രേറ്റ് അറിയിച്ചു. വാഹനഗതാഗതം കുറുപ്പുന്തറ ആർ.ഒ.ബി. വഴിയോ മാഞ്ഞൂർ ആർ.ഒ.ബി. വഴിയോ തിരിച്ചുവിടും.