അതിരമ്പുഴ കുന്നേൽ-ചക്കാലയ്ക്കൽ റോഡ് നാടിന് സമർപ്പിച്ചു.

അതിരമ്പുഴ: എം.എൽ.എയുടെ പ്രദേശിക വികസന ഫണ്ടിൽനിന്നു 19 ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ച് നിർമ്മിച്ച അതിരമ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു പത്താം വാർഡിലെ കുന്നേൽ-ചക്കാലയ്ക്കൽ റോഡ് സഹകരണ- തുറമുഖം വകുപ്പ് മന്ത്രി വി.എൻ. വാസവൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് നാടിന് സമർപ്പിച്ചു. പ്രദേശവാസികളുടെ ഏറെ നാളത്തെ ആവശ്യമായതിനാൽ എംഎൽഎയുടെ   ആദ്യ ഫണ്ടിൽനിന്നു തന്നെ തുക അനുവദിക്കുകയായിരുന്നെന്നും അതിരമ്പുഴ ജംങ്ഷന്റെ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അന്തിമഘട്ടത്തിൽ ആണെന്നും റോഡ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കൊണ്ട് മന്ത്രി വി.എൻ. വാസവൻ പറഞ്ഞു. അതിരമ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മുഴുവൻ പി.ഡബ്‌ള്യൂ.ഡി. റോഡും ബി.എം ആൻഡ് ബിസി നിലവാരത്തിൽ പണി പൂർത്തികരിച്ചെന്നു മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം ജോഷി ഇലഞ്ഞിയിൽ അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.