സംസ്ഥാനത്ത് പാരസെറ്റമോൾ ഉൾപ്പടെ ഗുണനിലവാരമില്ലാത്ത 14 മരുന്നുകൾ നിരോധിച്ചു.


തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാന ഡ്രഗ്‌സ് കൺട്രോൾ വകുപ്പിലെ മരുന്ന് പരിശോധനാ ലബോറട്ടറികളിൽ നടത്തിയ ഗുണനിലവാര പരിശോധനയിൽ ജൂലൈ മാസത്തിൽ ഗുണനിലവാരമില്ലാത്തതായി കണ്ടെത്തിയ താഴെ പറയുന്ന മരുന്നു ബാച്ചുകളുടെ വിതരണവും വിൽപ്പനയും സംസ്ഥാനത്ത് നിരോധിച്ചു. ഈ മരുന്നുകളുടെ സ്റ്റോക്ക് കൈവശമുള്ള വ്യാപാരികളും ആശുപത്രികളും അവ തിരികെ വിതരണക്കാരന് നൽകി വിശദാംശങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട ജില്ലാ ഡ്രഗ്‌സ് കൺട്രോൾ അധികാരികളെ അറിയിക്കണമെന്ന് സംസ്ഥാന ഡ്രഗ്‌സ് കൺട്രോളർ അറിയിച്ചു.  

മരുന്നിന്റെ പേര്, ഉല്പാദകർ, ബാച്ച് നമ്പർ, കാലാവധി എന്ന ക്രമത്തിൽ:

Paracetamol Tablets I.P 500mg (CROMOL), DANISH HEALTH CARE(P) LTD,76/27 -28, Industrial Estate, Maxi Road, Ujjain -456010, Madya Pradesh, CLR 22028, 04/2024, 

Cefazolin Sodium Injection IP 1 gm, Kerala State Drugs & Pharmaceuticals Ltd., MSP No.VII/623, Kalavoor P.O, Alappuzha, Kerala - 688 522, PCZD202, 08/2024, 

Metoprolol Succinate Prolonged - release Tablets I P 50 Mg, Unicure India Ltd., Plot No 46(B) / 49B, Vill. Raipur, Bhagwanpur, Roorkee, Distt. Haridwar, Uttarakhand MR1TC029, 09/2024, 

Metoprolol Succinate Prolonged - release Tablets I P 50 Mg, Unicure India Ltd., Plot No 46(B) / 49B, Vill. Raipur, Bhagwanpur, Roorkee, Distt. Haridwar, Uttarakhand, URDT0652, 02/2025, 

Glimepiride Tablets IP 1mg (Glimilex-1), Apple Biotech Health Care Pvt Ltd, Vill. Deep Nagar, Teh. Payal, Ludhiana 141 421 (Panjab), T22/0892, 11/2024, 

Rabeprazole (EC) Tablets IP (Rablesa-20), Solasta Health Care, 261, HSIIDC, Industrial Estate, Alipur, Barwala, Hariyana - 134 118, BBT222791C,    08/2024, 

Paracetamol Tablets IP 500mg (PARABAND - 500), Danish Health Care (P) Ltd,76/27-28, Industrial Estate, Maxi Road, Ujjain-456 010, PDN23003, 12/2024, 

Atolife-F (Atorvastatin & Fenofibrate Tablets, Lifecare Formulations Pvt. Ltd.,Plot No. 2 & 3, 91/5, Link Road, Sonia Gandhi, Near Mettuppalayam Industrial Estate, Puducherry - 605 009, 746302T, 04/2025, 

Paracetamol Tablets IP 500mg, Geno Pharmaceuticals Pvt Ltd, Karaswada, Mapusa, Goa 403 526, At KIADB, Honaga, Belagavi - 591 Il3, PP132067, 05/2026, 

Sulphamethoxazole & Trimethoprim Tablets IP, Omega Pharma, Khasra No. 482, Village Saliyar, Roorkee - 247 667. Dist. Haridwar, Uttarakhand, GT1377, 08/2025, 

ROSTIN - F (Rosuvastatin Calcium & Fenofibrate Tablets), Daffohils laboratories Pvt Ltd, F 109 -110, UPSIDC, Industrial area, Selaqui, Dehradoon- 248197, Uttarakhand, DLT-8901, 02/2025, 

Glimepiride Tablets IP, (Glimelix-2 Tablets), Pharmaroots Healthcare, Khasra No. 411, Village Tipra P.O, Barotiwala, Tehsil Baddi, Distt - Solan H P, PT-22288, 09/2024, 

Clopidrogrel & Aspirin Capsules (75mg/150mg)    Mascot Health Series Pvt. Ltd, Plot No.79,80, Sec-6A, IIE, Sidcul, Haridwar -249403 MC221207, 11/2024, 

NERCIN-25 (Cinnarizine Tablets I.P 25mg), M/s. Sunbeam Formulations No.136/2, Perumal Koil Street, Alapakkam, Porur, Chennai - 600 116 AT No. 129& 130, SIDCO Industrial Estate, Thirumazhisai, Chennai – 600124, NRC 2101, 6/2024.