കനത്ത മഴ: മുണ്ടക്കയം ഇളംകാട്ടിൽ മൂന്നിടത്ത് ഉരുൾപൊട്ടി, പുല്ലകയാറ്റിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നു, മണിമലയാറ്റിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയരാൻ സാധ്യത.


 മുണ്ടക്കയം: ഉച്ചക്ക് ശേഷം ആരംഭിച്ച കനത്ത മഴയിൽ മുണ്ടക്കയം ഇളംകാട്ടിൽ മൂന്നിടത്ത് ഉരുൾപൊട്ടിയതായി വിവരം. ഇതോടെ പുല്ലകയാറ്റിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നു. കൂട്ടിക്കൽ മേഖലയിൽ ജനങ്ങൾ ജാഗ്രതയിലാണ്. മണിമലയാറ്റിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയരാൻ സാധ്യത. കൂട്ടിക്കൽ പഞ്ചായത്തിലെ മൂപ്പൻ മല, മ്ലാക്കര, മേഖലകളിലാണ് ഉരുൾപൊട്ടിയത്. മ്ലാക്കരയിൽ നിന്നും 20 കുടുംബങ്ങളെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കും. നിലവിൽ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. മേഖലയിൽ കനത്ത മഴ തുടരുന്നു.