കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ ലംഘനം: കോട്ടയം ജില്ലയിൽ തിങ്കളാഴ്ച്ച 30 കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു.


കോട്ടയം: കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ലംഘിച്ചതിന് കോട്ടയം ജില്ലയിൽ തിങ്കളാഴ്ച്ച 30 കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. 28 പേരുടെ അറസ്റ്റും ജില്ലയിൽ പോലീസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

 

 കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ലംഘിച്ചതിന് കോട്ടയം ജില്ലയിൽ നിന്നും തിങ്കളാഴ്ച്ച പോലീസ് 195 വാഹനങ്ങൾ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ലംഘിച്ചതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാഹനങ്ങൾ തിങ്കളാഴ്ച്ച പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത് കോട്ടയം ജില്ലയിൽ നിന്നുമാണ്. കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ലംഘിച്ചതിന് സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ തിങ്കളാഴ്ച്ച 636 പേര്‍ക്കെതിരെ കേസെടുത്തു. തിങ്കളാഴ്ച്ച അറസ്റ്റിലായത് 227 പേരാണ്. 874 വാഹനങ്ങളും പിടിച്ചെടുത്തു. മാസ്ക് ധരിക്കാത്ത 4300 സംഭവങ്ങളാണ് സംസ്ഥാനത്ത് തിങ്കളാഴ്ച്ച റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്. ക്വാറന്‍റൈന്‍ ലംഘിച്ചതിന് 12 കേസുകളും തിങ്കളാഴ്ച്ച സംസ്ഥാനത്ത് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.