കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ ലംഘനം: കോട്ടയം ജില്ലയിൽ ബുധനാഴ്ച്ച 22 കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു.


കോട്ടയം: കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ലംഘിച്ചതിന് ബുധനാഴ്ച്ച കോട്ടയം ജില്ലയിൽ 22 കേസുകൾ പോലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. 20 പേരുടെ അറസ്റ്റും ജില്ലയിൽ പോലീസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

 

 കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ലംഘിച്ചതിന് ബുധനാഴ്ച്ച കോട്ടയം ജില്ലയിൽ 191 വാഹനങ്ങൾ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ലംഘിച്ചതിന് സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ ബുധനാഴ്ച്ച 824 പേര്‍ക്കെതിരെ കേസെടുത്തു. ബുധനാഴ്ച്ച അറസ്റ്റിലായത് 226 പേരാണ്. 812 വാഹനങ്ങളും പിടിച്ചെടുത്തു. മാസ്ക് ധരിക്കാത്ത 4349 സംഭവങ്ങളാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ബുധനാഴ്ച്ച റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്. ക്വാറന്‍റൈന്‍ ലംഘിച്ചതിന് 17 കേസുകളും സംസ്ഥാനത്ത് ബുധനാഴ്ച്ച റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.