ജില്ലയുടെ കിഴക്കൻ മേഖലകളിൽ മഴ ശക്തം; മണിമലയാറ്റിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നു.


മുണ്ടക്കയം: രാവിലെ മുതൽ ജില്ലയുടെ കിഴക്കൻ മേഖലകളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട കനത്ത മഴയാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അതിശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത കണക്കിലെടുത്തു  കോട്ടയം ജില്ലയിൽ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജില്ലയുടെ കിഴക്കൻ മേഖലകളായ മുണ്ടക്കയം,കൂട്ടിക്കൽ,എരുമേലി,കോരുത്തോട് മേഖലകളിൽ രാവിലെ മുതൽ മഴ ശക്തമായി പെയ്യുന്നുണ്ട്. കിഴക്കൻ മേഖലകളിൽ മഴ കനത്തതോടെ മണിമലയാറ്റിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നു.