കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ ലംഘനം: കോട്ടയം ജില്ലയിൽ ശനിയാഴ്ച 36 കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു.


കോട്ടയം: കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ലംഘിച്ചതിന് കോട്ടയം ജില്ലയിൽ ശനിയാഴ്ച 36 കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. 29 പേരുടെ അറസ്റ്റും ജില്ലയിൽ പോലീസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ലംഘിച്ചതിന് കോട്ടയം ജില്ലയിൽ നിന്നും ശനിയാഴ്ച 279 വാഹനങ്ങളാണ് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തത്.


കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ലംഘിച്ചതിന് സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാഹനങ്ങൾ പോലീസ് പിടിച്ചെടുത്തത് കോട്ടയം ജില്ലയിൽ നിന്നുമാണ്. കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ലംഘിച്ചതിന് സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ ശനിയാഴ്ച 819 പേര്‍ക്കെതിരെ കേസെടുത്തു.

ശനിയാഴ്ച അറസ്റ്റിലായത് 287 പേരാണ്. 1197 വാഹനങ്ങളും പിടിച്ചെടുത്തു. മാസ്ക് ധരിക്കാത്ത 5864 സംഭവങ്ങളാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ശനിയാഴ്ച റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്. ക്വാറന്‍റൈന്‍ ലംഘിച്ചതിന് 47 കേസുകളും സംസ്ഥാനത്ത്  റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.